Skip to Content

Кипрей узколистный (иван-чай)

Кипрей узколистный (иван-чай) - инструкция, состав, применение

КИПРЕЙ УЗКОЛИСТНЫЙ (иван-чай) Красивое цветущее растение из семейства кипрей­ных, высотой до 150 см, с лилово-пурпурными, иногда розоватыми цветами, собранными в высокие кисти. Цвет­ки кипрея состоят из четырех сросшихся чашелистников и четырех свободных лепестков, восьми тычинок и ото­гнутого вниз ...

Кирказон ломоносовидный

Кирказон ломоносовидный - инструкция, состав, применение

КИРКАЗОН ЛОМОНОСОВИДНЫЙ Многолетнее травянистое растение с ползучим кор­невищем, стебель прямостоячий, простой, голый, слегка извилистый, высотою 30—40 см. Листья очередные череш­ковые, яйцевидные или округлые, цельнокрайние. Цветки желтые, сидят пучками в пазухах листьев. Плод — груше­видная висяча...

Кислица

Кислица - инструкция, состав, применение

КИСЛИЦА ОБЫКНОВЕННАЯ Небольшое травянистое растение 5—10 см высотой, с тонким горизонтальным корневищем, но без стебля. Ли­стья прикорневые, хрупкие, длинночерешковые, сложные, тройчатые; листочки широкообратносердцевидные, сни­зу красноватого цвета. Цветки расположены по одному на длинных цветоножк...

Кислица обыкновенная

Кислица обыкновенная - инструкция, состав, применение

Народное название: заячья кислица. КИСЛИЦА ОБЫКНОВЕННАЯ (Oxalis acetosella L.) Многолетнее травянистое растение семейства кисличных (Oxalidaceae), до 15 см высоты. Корневище тонкое, горизонтальное, ползучее, ветвистое, членистое. Листья прикорневые, тройчатые, тонкие, нежные, на длинных пушис...

Китятки - истод

Китятки - истод - инструкция, состав, применение

Китятки (Polygala);родина Китяткових (Polygalaceae);истод У Північній Америці здавна вживають один з найкращих відхаркувальних засобів, так званий корінь сенеги. Це не що інше, як корінь одного з видів китяток (Р. senega). Тривалий час заморські ліки привозили до нас, поки вітчизняні ботаніки та рес...

Китятки великі - истод большой

Китятки великі - истод большой - инструкция, состав, применение

Китятки великі (Polygala major);истод большой Багаторічна трав'яниста рослина родини китяткових. Стебла чис­ленні, прості, підведені, густо облистнені, 40—50 см заввишки. Листки чергові, цілокраї, обернено яйцевидні до ланцетних або лінійних; нижні листки не зібра­ні в розетку, вони менші або такі с...

Китятки гіркуваті - истод горьковатый

Китятки гіркуваті - истод горьковатый - инструкция, состав, применение

Китятки гіркуваті (Polygala amarella);истод горьковатый Багаторічна трав'яниста рослина родини китяткових. Стебло біля самої основи розгалужене, з ви­східними гілками, 5—20 см зав­вишки. Листки чергові, прості, ці­локраї; приземні листки трохи більші, обернено яйцевидні, тупі, зібрані розеткою; стеб...

Китятки сибірські - истод сибирский

Китятки сибірські - истод сибирский - инструкция, состав, применение

Китятки сибірські (Polygala sibirica);сибірська сенега; истод сибирский Багаторічна трав'яниста рослина родини китяткових. Мають неве­лике багатоголове кореневище, яке переходить у стрижневий, малорозгалужений корінь. Стеб­ла численні, притиснуто-опушені, слабо розгалужені, 10—25 см заввишки. Листки...

Китятки чубаті - истод хохлатый

Китятки чубаті - истод хохлатый - инструкция, состав, применение

Китятки чубаті (Polygala comosa);истод хохлатый Багаторічна трав'яниста рослина родини китяткових. Стебел бага­то, вони прості, майже голі, бі­ля основи висхідні, 10—25 см заввишки. Листки чергові, прості, цілокраї, 3—3,5 см завдовжки і 4—5 мм завширшки; нижні — яйцевидно-еліптичнодовгасті, стеблові...

Кишнец посевной

Кишнец посевной - инструкция, состав, применение

Кишнец посевной (Coriandrum sativum L.) Кишнец посевной -однолетнее травянистое растение из семейства зонтичных (Umbelliferae).Другие названия: Кориандр, кинза, клоповникОписание: Однолетнее голое растение с тонким стержневым корнем, тонко бороздчатым стеблем до 70 см высоты; нижние листья трехразд...

(web3)